PSICOLOGOS BARCELONA PIERA,ADULTOS, TERAPIA INFANTIL,PSICOLOGiA JOVENES, TERAPIA DE PAREJA, TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD | Tf. 656 437 193
CREA PSICOLOGIA I PSICOTERAPIA

Psicóloga especialista en  Psicoterapia

La meva trajectòria professional va començar amb la LLicenciatura en Psicologia a la Universitat de Barcelona

Vaig continuar amb l’estudi i comprensió de les Dimensions Energètica, Emocional i Corporal del ser humà, a través de la Diplomatura en Reequilibri Corporal, Diplomatura en Energètica Hologràmica , Psych-k,  Reiki i Yoga Nidra a L'Institut Ananda Yoga de Barcelona.

Vaig iniciarme a la Psicoteràpia amb el Màster en Psicoteràpia Integrativa Humanista a l’Institut Galene de Madrid.

Vaig continuar la formació en  Psicoteràpia amb Richard Erskine de l’Institut de Psicoteràpia integrativa de Nueva York, continuant amb supervisió i formació en  Psicoteràpia des de l’anàlisi transaccional al Cep Eric Berne de Barcelona.

Posteriorment realitzo el Màster de Counselling Integratiu Humanista a l’institut Galene de Madrid

M'especialitzo en Dinamiques de Grup realitzant el Màster de Psicoteràpia individual i de Grups a l’Institut d’Interacció de Barcelona.

M'he especialitzat en Intervenció en Procesos de Dol amb Alba Pallas a l'institut IPIR Dol i en Intervenció en Psicoterapia del Trauma amb Mario Salvador en Cep Eric Berne.

Paral·lelament a la pràctica professional, m’he Supervisat amb George Escribano, Mario Salvador, Anna Gimeno i amb Josep Maria Herrera.

Conjuntament a la formació i supervisió, realitzo el meu propi procés de Psicoteràpia, per tal de coneixe'm millor a mi mateixa i obtindre coneixements des de l’experiència.

Així que la Psicologia, a format i continua sent una part important de la meva vida, ocupant una gran part del meu temps personal i professional.

Per pròpia experiència, puc dir, que per aquesta via, es pot avançar considerablement cap a la realització  del ser humà.

L'inquietud pel coneixement de la dimensió espiritual del ser humà, em porta a la pràctica espiritual i viatjo a Brasil on realitzo el Diplomat d’Educació en Valors Humans.

ENTENG, que per tal de comprendre al ser humà, en tota la seva complexitat, es necessari atendre les dimensions mental, emocional, corporal, energètica i espiritual, a través d’una visió holística, que integri tots aquests aspectes en un tot unificat.

CONFIO en la capacitat d'autorrealització del ser humà i en la seva capacitat per desenvolupar tot el seu potencial. 

CREC que el que diferencia al Ser Humà dels altres animals, es la seva capacitat de ser conscients de la seva naturalesa divina, a través dels valors humans que ens indiquen el camí.