PSICOLOGOS BARCELONA PIERA,ADULTOS, TERAPIA INFANTIL,PSICOLOGiA JOVENES, TERAPIA DE PAREJA, TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD | Tf. 656 437 193
CREA PSICOLOGIA I PSICOTERAPIA

            Psicoterapia Integrativa

En Psicologia hi ha diferents escoles cada una amb diferents enfocs terapèut, les quals parteixen de diferents visions a l’hora d’entendre al ser humà:

L’orientació Conductual-Cognitiva: es focalitza en la modificació de la conducta, promovent el canvi de comportament, per tal de solucionar el problema.  Es una orientació directiva, on el psicòleg sap el que el client necessita per sentir-se millor i pauta i orienta pels canvis que aquest necessita fer.

L’orientació Psicoanalítica: es centra en els continguts de l’inconscient,a traves de l’anàlisi de la transferència i contratransferencia, interpretar el malestar, trobant el seu origen en el passat i en l'infància de la persona.

 

L’Orientació Humanista: es centra en la persona, en la seva capacitat per desarrollar el seu potencial i comprendre els canvis que aquesta necessita fer en cada moment, no es directiva, el psicòleg acompanya allà on la persona vol anar i es focalitza en el moment present.

 

De forma, que ens trobem amb diferents escoles i enfocs terapèutics, els quals tenen les seves arrels en els descobriments i  investigacions dels seus  mestres, representants de cada Escola. 


Al igual que passa amb les religions, que segueixen l'enseñança  del seu Mestre, per arribar a realitzar la integració  del valor  huma inherent a cada religió.

Tot i que totes busquen el mateix, arriben al mateix lloc per camins diferents.

Com diu la  cita: ” tots el Camins porten a Roma”  podem arribar al mateix lloc partint de diferents punts.


La Psicoteràpia Integrativa Humanista observa els diferents camins, ajudant a la comprensió de la totalitat del ser humà l'integrar  diferents punts de vista i parcel·les de realitat.

Al veure en mapa en la seva totalitat observa el  millor cami per arribar al destí.

A l'integrar la  Psicoterapia Transpersonal i Existencial, arribem a una veritat mes gran, que ens porta a saber que a mes SER  mes se que no se res...

i des d’aquí, acompanyar a la persona del client, que es qui mes sap de la seva vida i experiencia.

 

La meva practica de la Psicoteràpia està basada en la Psicoteràpia Integrativa Humanista:

Una visió Integrativa de la Psicologia del esser humà, en la que, agafem com a base estructural de la personalitat l’Anàlisi Transaccional. +info

 

Les actituds terapèutiques d’Acceptació Incondicional, Empatia i  Congruència del terapeuta envers la persona del client,  de la teràpia centrada en la Persona de Carl Rogers.+ info

 

De la Gestalt obtenim el marc terapèutic relacional, part de les intervencions terapèutiques des de la tècnica, el saber estar del terapeuta, la presencia, l’autenticitat i presa de consciencia en l’Aquí i l'ara de la teràpia. +info

 

De la Psicoteràpia Integrativa, l'habilitat per integrar diferents enfocs terapèutics, amb coherència i complementarietat.+info

 

De les Teràpies Corporals la consciencia des d’un altre dimensió. Poder comprendre i acompanyar a la persona del client ampliant el focus, des d’un altre visió. +info

 

De les Teràpies Energètiques,  poder ajudar en el proces de desbloqueig i  presa de consciencia  des d’un nivell mes subtil i profund. +info


De la Terapia Transpersonal, una presa de conciencia de la dimensió espiritual del Ser Humá + info


La Psicoteràpia es realitza en un entorn de confiança i seguretat, on es garanteix la confidencialitat, a través del secret professional. El terapeuta acompanya a través del procés terapèutic a la persona del client allà on ell vol anar  
+ info

 

  La Psicoteràpia pot ser individual o de parella, d’adults,  joves i adolescents.