PSICOLOGOS BARCELONA PIERA,ADULTOS, TERAPIA INFANTIL,PSICOLOGiA JOVENES, TERAPIA DE PAREJA, TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD | Tf. 656 437 193
CREA PSICOLOGIA I PSICOTERAPIA


  Terapia breu de Familia i Parella, Orientació escolar joves

Les sessions poden ser  individuals d’adults i/o adolescents:

Amb adults  en moments de crisis existencial , davant d’una decisió important,  canvi de treball, crisis de parella, sensació de desmotivació i falta de sentit per la vida, sensació d’incertesa que genera malestar, pors, ansietat, dubtes i inseguretat

Durant  la crisis de l’adolescència, quan no es te clar que es vol fer o com fer-ho, quan els conflictes d’identitat generen ansietat, dificultats en les relacions, amb el grup d’iguals o amb la família, podent-se manifestar  en forma de baixa autoestima, desmotivació, agressivitat,  hiperactivitat  i/o baix rendiment escolar.

O quan la persona ve a teràpia per una demanda d’autoconeixement i actualització dels propis recursos i capacitats, a través de la comprensió, recolzament emocional i acceptació incondicional que ofereix aquest marc terapèutic relacional.