PSICOLOGOS BARCELONA PIERA,ADULTOS, TERAPIA INFANTIL,PSICOLOGiA JOVENES, TERAPIA DE PAREJA, TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD | Tf. 656 437 193
CREA PSICOLOGIA I PSICOTERAPIA

D’aquesta manera, la missió del mediador es la de propiciar, estimular, escoltar i guiar a les persones afectades en el conflicte, perquè elles mateixes, trobin una solució satisfactòria als seus problemes.

Els conflictes, son situacions en les que dos o mes persones entren en oposició o desacord, perquè les seves posicions, interessos, necessitats, desitjos o valors, son incompatibles o percebuts com incompatibles.

En aquestes situacions, els sentiments i emocions juguen un paper important, el mediador orienta i ajuda a una adequada expressió de l’emoció, de forma, que els sentiments, no bloquegin la possibilitat d’arribar a un acord, mirant que la relació surti enfortida de la situació.

La mediació familiar, esta dirigida a mediar entre membres de la parella, entre pares i fills, entre germans o qualsevol altre membre de l’entorn familiar.

La mediació, ajuda a una millora de la comunicació interpersonal, facilitant la comprensió mútua a través de l’escolta activa i l’empatia. Propiciant, que les persones implicades en el conflicte, gestionin el seu propi acord, tenint en compte les seves necessitats, ajudant a trobar solucions creatives i a una presa de decisions justa, en la que totes les persones en surtin beneficiades.

La mediació familiar, es adequada en crisis de parella, separacions i/o divorcis,

problemes derivats de la custodia i visites dels fills, relacions familiars problemàtiques, amb els fills, entre els pares i/ o germans o qualsevol altre membre de l’entorn familiar.